עברית | contact us
 
Home
Torah Citadel
Yeshiva Rabbis
Institutions
Great Rabbis
Yeshiva
Contact us
spacer
Chazon Nachum Institutions
office:
7 Tzirelson St.
Bnei Brak 51103
Tel: 03-5709929
Fax: 03-5791145
Bank Mizrahi:
Branch no.
Standing bank order1
spacer
יש למלא את שדות הפרטים עבור יצירת קשר'; else{ $body = "Name: {$_POST['name']}\n" ."Address: {$_POST['address']}\n" ."City: {$_POST['city']}\n" ."Country: {$_POST['country']}\n" ."Tel: {$_POST['tel']}\n" ."Email: {$_POST['email']}\n" ."\n" .$_POST['notes']; echo mail(SEND_TO, SUBJECT, $body, 'From: '.FROM."\r\nContent-Type: text/plain; charset=utf-8") ? '
המכתב נשלח בהצלחה
' : '
אירעה שגיאה בעת נסיון לשלוח את המכתב, נסה שנית כעת או במועד מאוחר יותר.
'; } } ?>
Name:
Address:
City:
Country:
Tel:
E-mail address:
Message: